ישראל

הפצה אברומוביץ

 03.578.2270

משלוח ברחבי העולם

חניות בארץ

ספרי מאה שערים
רח. מאה שערים 15, ירושלים
02.502.2567

ספרי אברומוביץ
רח. קוטלר 5, בני ברק
03.579.3829

USA

Shira Distributors 718.871.8652

4116 16th Ave. Brooklyn, NY 11204 sales@shirahdist.com

ONLINE SALES


ספרים זמינים

בלבבי משכן אבנה – סט ה’ כרכים

בלבבי משכן אבנה – ח”א-ב

תיקון כח הריכוז

הכרה עצמית והעצמת הנפש

דע את ביתך

דע את דמיונך

דע את הרגשותיך

דע את הויתך

דע את ילדיך

פרקי יסוד

דע את מחשבותיך – א

דע את מנוחתך

דע את נפשך

דע את נשמתך

דע את עצמך

ספר מסילת ישרים – 3 כרכים

מועדי השנה – ב’ כרכים

SEFARIM IN PRINT

NEW! Gateways To Hashem For Today’s Jewish Woman

Bilvavi on the Holy Days

Bilvavi Parsha Bereishis-Shmos

Bilvavi Parsha Vayikra-Devarim

Bilvavi on the Path

Building a Sanctuary in the Heart 1-2

Getting to Know Your Feelings

Getting to Know Your Home

Getting to Know Your Redemption

Getting to Know Your Self

Getting to Know Your Soul

אינו מודפס

 • בלבבי משכו אבנה – ח”א אידיש
 • ספר קל”ח פתחי חכמה פתחים א-ד
 • ספר קל”ח פתחי חכמה פתחים ה-יז
 • ספר פתחי שערים נתיב הצמצום
 • ספר פתחי שערים נתיב עיגולים ויושר
 • םפר פתחי שערים נתיב אורות אח”פ דא”ק
 • ספר הקדמות רחובות הנהר חלק א
 • ספר עץ חיים שערים א-ג
 • על התורה – פרשיות תשס”ו
 • תורת הרמז – פרשיות חומש
 • ספר בעל שם טוב עם בירור
 • ספר דרך ה’ עם בירור
 • ספר להב אש
 • Un Santuario en mi Corazon
 • В сердце моем Святилище воздвигну
 • J’edifierai un Sanctuaire dans mon Coeur

הורד ספרים אזל

Downloads – Translations