’נדרים פלוס‘
בלבבי משכן אבנה—
מכון ארבעת היסודות
’נדרים פון‘:
03-7630585
שלוחה: 3751

בנק לאומי
בלבבי משכן אבנה
ע”ר 58-0488807
חשבון 7239/11 סניף
916 רחוב יגאל אלון 6
בית שמש
הקמת הרשאה בנקאית
לקוד מוסד 26839