’נדרים פלוס‘
בלבבי משכן אבנה—מכון ארבעת היסודות
’נדרים פון‘: 03-7630585 שלוחה: 3751

בלבבי משכן אבנה ע”ר 58-0488807
חשבון 7239/11 סניף 916 רחוב יגאל אלון 6 בית שמש
הקמת הרשאה בנקאית לקוד מוסד 26839.