בית

בלבבי משכן אבנה

הכרת הבוראהכרת עצמו

כל מהות היהודי היא להיות קרוב לבורא ולדבוק בו

התקרבות לבורא

העולם הפנימי הוא עולם ממשי וברור

כניסה לעולם הפנימי

שער לסדרות אחרות

הרחב את נקודת המבטך

תורה המדברת אל לבם של היהודים

הכרת בוראו או הכרת עצמו מה קודם

?

“עבודת האדם היא להכיר את עצמו ואת בוראו. אולם הכרת עצמו אינה תכלית אלא אמצעי – שביל בלבד להכרת הבורא, שהיא התכלית. אולם שביל שיש לדבוק בו. בכל כוחותיו בברור, ולא כמעבר בעלמא. אולם איזה מהם קודם. בפשטות הכרת האדם את עצמו קודמת להכרת בוראו. אולם בדרכי העבודה יש דרך להתחיל תחילה בהכרת עצמו, ויש דרך להתחיל תחילה בהכרת הבורא. ויש פנים לכך ופנים לכך”.

דע את עצמך

הכרת עצמו

“העולם הפנימי הוא עולם קסום, עולם של עונג, עולם של חיבור. הוא לא עולם של דמיונות, הוא עולם ממשי וברור יותר מהעולם המוחשי והמוכר לנו” [דע את עצמי עמוד ע’]


ארבעת היסודות

הסדרה “דע את” הם “נתיבים כלליים” שאינם מותאמים באופן אינדיבידואלי לנפש הספציפית של האדם. על מנת שאדם ישיג הכרה עצמית משלו בנשמתם האישית ובתנועתם האישית המקבילה, פותחה סדרת ארבעת היסודותהרב מדבר

אני נשמה

התבודדות

אור הבעש-ט

הרב מדבר

אני נשמה

התבודדות

הרב מדבר

אני נשמה

התבודדות

תפילה

עבודת ראש חודש

שבועות


ספרי הרב

הרב משתמש בגישה אקלקטית המדברת לליבם של יהודים החולקים ברצון עז להתקרב לבורא

מה אחרים אומרים

גדולים תומכים בספריו של הרב. גדולים נותנים שיעורים על ספרי הרב. גדולים מתייעצים עם הרב

שיעורים שבועיים

שיעורי הרב משודרים בשירות השמע ב”קול הלשון”. בישראל 073.295.1245 בארה”ב 718.521.5231

קבלו את המנה השבועית שלכם של תורה חי!

להירשם&#x;

עלון שבועי

פרשת השבוע&#x;

מידה ת.ד. 16452 ירושלים 91163 טל. 052.763.8588 פקס. 03.548.0529 info@bilvavi.net

 

עלינו מתוחזק על ידי תלמידים של הרב בישראל וחו”ל © www.bilvavi.net 2019 יציר קשר

סרטונים מיוחדים כולל בבקבר חוני המעגל חיים הנשמה עם הבורא הרב מדבר

   

יותר עלינו לידיעתך תרגומים לאנגלית