הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו מארבעת היסודות: עפר, מים, רוח ואש. האדם מורכב גם הוא מארבעת היסודות הללו, ובמיוחד עולמו הפנימי.
סדרת הספרים “ארבעת היסודות” מטרתה לפתוח בפני האדם את עולם הנפש על פי החלוקה לארבעת היסודות.
ספר זה עוסק במידת העצבות הנובעת מיסוד העפר, ובו מתפרטים הכוחות השונים הנובעים ממידת העצבות, בצירוף היסודות האחרים – כל פעם לפי סדר אחר ואופן שונה.
האופנים שבהם מתגלה מידת העצבות בנפש האדם רבים הם מאוד. בספר זה מובאים ט”ז האופנים היותר עיקריים והיותר בולטים שבהם מתגלה מידת העצבות בנפש האדם, והדרכה מעשית לאופן תיקונם.
כל המידות יכולות לשמש לטוב או לרע, חוץ ממידת העצבות שהיא לעולם באה מהס”מ, שעל ידי העצבות מנסה להחליש את דעת האדם ולהפילו לכל העבירות שבתורה רח”ל.
אולם, בשורשה מידת העצבות היא תנועה של צמצום והתכנסות, ותנועת הצמצום היא אחת מן התנועות השורשיות של הנפש. וכאשר יכיר אותה האדם לעומק, יוכל לדעת אף מתי וכיצד ראוי להשתמש בתנועה של צמצום בנפש לעניינים של קדושה.

Print Friendly, PDF & Email