נפש האדם עשויה רבדים רבדים – שכבות שכבות, והכניסה לרובדי הנפש על ידי מהלך של הכרה עצמית והעצמת הנפש היא המפתח לחיים הטובים, ובמילים חדות יותר – היא המפתח לעצם החיים.

בכדי לחיות, עלינו לעבוד את הבורא יתברך ולקיים את מצוותיו, לבנות לעצמנו צורת חיים נכונה, מתוקנת ומלאת חיות ושמחה, להוציא את כוחותינו מהכח לפועל ולפתור את בעיותינו. כמו כן, עלינו להביט אל פנימיותנו, ולהיות באחדות – עם עצמנו, עם זולתנו, ועם בוראנו.

והדרך לכך הינה; הכרה עצמית ועבודה מעשית של העצמת הנפש בצורה מובנית, יסודית, היקפית ועקבית.

וזה עיקר מגמתו של ספר זה – הדרכה מעשית להכרה עצמית והעצמת הנפש. כשמו – כן הוא.

בנוסף, ספר זה הינו הפתח הראשי למערכת שלמה של דרך “ארבעת היסודות”, הכוללת מספר חלקים, שתכליתה לאפשר לאדם להתחבר לעצמו במקום בו הוא נמצא, ומשם להתקדם הלאה בבניית צורת החיים הנכונה לו – על כל המשתמע.

_________________________________

סדרת הספרים ‘ארבעת היסודות’,
אשר ספר זה הינו הראשון והבסיסי שלה,
מהווה תמצית מעשית של
משנת החיים המתבארת בספריו
ושיעוריו של מחבר סדרת הספרים
‘בלבבי משכן אבנה’.