ישראל

הפצה אברומוביץ

 03.578.2270

משלוח ברחבי העולם

חניות בארץ

ספרי מאה שערים רח. מאה שערים 15, י-ם 02.502.2567

ספרי אברומוביץ רח. קוטלר 5, בני ברק 03.579.3829

USA

Shira Distributors 718.871.8652

4116 16th Ave. Brooklyn, NY 11204 sales@shirahdist.com

ONLINE SALES

ספרים זמינים
בלבבי משכן אבנה – סט ה’ כרכים
בלבבי משכן אבנה – ח”א-ב
תיקון כח הריכוז
הכרה עצמית והעצמת הנפש
דע את ביתך
דע את דמיונך
דע את הרגשותיך
דע את הויתך
דע את ילדיך
פרקי יסוד
דע את מחשבותיך – א
דע את מנוחתך
דע את נפשך
דע את נשמתך
דע את עצמך
ספר מסילת ישרים – 3 כרכים
מועדי השנה – ב’ כרכים
SEFARIM IN PRINT
NEW! Gateways To Hashem For Today’s Jewish Woman
Building a Sanctuary in the Heart 1-2
Bilvavi on the Holy Days
Bilvavi Parsha Bereishis-Shmos
Bilvavi Parsha Vayikra-Devarim
Bilvavi on the Path (Mesilas Yesharim)
Getting to Know Your Feelings
Getting to Know Your Home
Getting to Know Your Redemption
Getting to Know Your Self
Getting to Know Your Soul
אינו מודפס
 • בלבבי משכו אבנה – ח”א אידיש
 • ספר קל”ח פתחי חכמה פתחים א-ד
 • ספר קל”ח פתחי חכמה פתחים ה-יז
 • ספר פתחי שערים נתיב הצמצום
 • ספר פתחי שערים נתיב עיגולים ויושר
 • םפר פתחי שערים נתיב אורות אח”פ דא”ק
 • ספר הקדמות רחובות הנהר חלק א
 • ספר עץ חיים שערים א-ג
 • על התורה – פרשיות תשס”ו
 • תורת הרמז – פרשיות חומש
 • ספר בעל שם טוב עם בירור
 • ספר דרך ה’ עם בירור
 • ספר להב אש
 • Un Santuario en mi Corazon
 • В сердце моем Святилище воздвигну
 • J’edifierai un Sanctuaire dans mon Coeur
הורד ספרים אזל
Downloads – Translations