שיעורים שבועי
ב“קול הלשון” שידור חי

שירות טלפון בחינם הכולל
יותר מ-  5800 שיעורי שמע מהרב
073.295.1245 – ישראל
12«3«2«718.521.5231 – USA


אנציקלופדיה עבודת ה’ פנימית

שידור חי

ירושלים – יום ג’ 20:30 בדיוק
ישיבה ראשית חכמה
רח. בן ציון אטון 8 הר חוצבים
לפרטים 052.765.1571

אנציקלופדיה מחשבה

שידור חי

חולון – יום ד’ 20:30 בדיוק
משפ’ אליאס רח’ קדמן 4
לפרטים 050.418.0306