מהו אותו כח שמרומם את האדם והופך את אבריו לקלים ובהיעדרו מאט ומכביד את תנועותיו?
שמשנה את מבט האדם על העולם ומעלה אותו למבט של אחדות וראיית הטוב והחיובי שבבריאה?
בספר זה שמחולק לשישה עשר פרקים נלמד להכיר את כח השמחה.
נכיר את שורשי הכוחות אשר מביאים לשמחה, ואת תנועות הנפש אשר מונעות את התגלות כח השמחה באדם.

16 פרקים של הדרכה מעשית שמחה

Print Friendly, PDF & Email