הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו מארבעת היסודות: עפר, מים, רוח ואש. האדם מורכב גם הוא מארבעת היסודות הללו, ובמיוחד עולמו הפנימי.
סדרת הספרים “ארבעת היסודות” מטרתה לפתוח בפני האדם את עולם הנפש על פי החלוקה לארבעת היסודות.
ספר זה עוסק בכוחות הנובעים מיסוד המים, ובו מתפרטים הכוחות השונים הנובעים מיסוד המים, בצירוף היסודות האחרים – כל פעם לפי סדר אחר ואופן שונה.
רבי חיים ויטאל בספרו ‘שערי קדושה’ מבאר, כי המידה הרעה הנובעת מיסוד המים – היא מידת התאווה.
כח המים הוא כח יסודי באדם, שמעורר בו את כח התאווה. באופן טבעי כאשר האדם אינו עובד על מידותיו התאווה מתגלית אצלו כמידה רעה, אך כאשר הוא מתקן את מידת התאווה בשורשה – היא הופכת להיות מידה טובה.
ספר זה עוסק בביאור פרטי מידת התאווה הרעה שבאדם, והדרכה מעשית לאופן תיקונה.
האופנים שבהם מתגלית מידת התאווה בנפש האדם רבים הם מאוד. בספר זה מובאים ט”ז האופנים היותר עיקריים והיותר בולטים, שבהם מתגלית מידת התאווה בנפש האדם.

Print Friendly, PDF & Email