שאלות ותשובות בכל תחומי החיים, ובעניין מודעות עצמית בפרט!
האוצר של חכמת התורה מקיף את כל סוגיות החיים.
560 עמודים

תוכן עניינים – מחולק לנושאים
תורה
תפלה
אמונה ובטחון
דרכי העבודה
תכלית החיים
מוסר וחסידות
דרכים בעבודת ה’
התבודדות
תמימות
פתיחה למדור “ספרי בלבבי משכן אבנה, דע את, ושאר מערכות השיעורים”
ספרי בלבבי משכן אבנה, “דע את”, ושאר מערכות השיעורים
צדיקי וחכמי הדורות
יראת ואהבת ה’
תשובה
מהות נשמת האדם
חלקו בעולמו
ידיעה ובחירה
יישוב דעת ומנוחת הנפש
מורה נבוכים
כניסה לעולם הפנימי
בית יעקב
דרכי העבודה – כללי
כוחות הנפש ותיקון המידות
ארבעת היסודות – כללי
ארבעת היסודות – היסוד השורשי שבנפש
ארבעת היסודות – איזון היסודות
כח הריכוז
שמחה ועצבות
פחדים וחרדות
כח תאוה
גאוה וכבוד
אהבה ושנאה
הוית הנפש
כח המחשבה
כח הדמיון
כח ההרגשה
מהות נפש ישראל
לימוד וריפוי נפש האדם
תיקון המידות
כוחות הנפש ותיקון המידות – כללי
מועדים
מועדים – כללי
ימים נוראים
פורים
פסח
ספירת העומר
שבועות
הלכה ואגדה
פנימיות התורה
עקבתא דמשיחא
הבית היהודי
שמות
חינוך ילדים
שונות
כיבוד הורים
בין אדם לחבירו
יסורים
שונות – כללי