הכרת עצמי

סולם של עליה

דע את עצמך

Download להורדה
דע את עצמך 001 אני נשמה
Download להורדה
דע את עצמך 002 הרע רק לבוש
Download להורדה
דע את עצמך 003 ביטול הרגשות שליליות
Download להורדה
דע את עצמך 004 דימוי עצמי חייבי מכח נשמת האדם
Download להורדה
דע את עצמך 005 שמחה וביטול הדאגות מכח ביטול הרצונות
Download להורדה
דע את עצמך 006 ניקוי המחשבות השליליות
Download להורדה
דע את עצמך 007 הדרך לאחדות פנימית עם כל הנבראים
Download להורדה
דע את עצמך 008 כיצד לאהוב גם את השונה והשניא
Download להורדה
דע את עצמך 009 דרכי החיבות לאני הפנימי
Download להורדה
דע את עצמך 010 גילוי עצם היית האני
Download להורדה
דע את עצמך 011 תנועת הנפש התפשטות התכנסות
Download להורדה
דע את עצמך 012 תנועת הנפש היכרות אישית
Download להורדה
דע את עצמך 013 תנועת הנפש נקודת המיזוג
Download להורדה
דע את עצמך 014 תנועת הנפש איזון גוף נשמה

דע את נפשך

Download להורדה
דע את נפשך 001 הקדמה כללית
Download להורדה
דע את נפשך 002 יסוד האש כוח המכלה
Download להורדה
דע את נפשך 003 יסוד הרוח שורש היסודות
Download להורדה
דע את נפשך 004 יסוד המים כוח הקיום
Download להורדה
דע את נפשך 005 יסוד העפר כח המעמיד והמיצב
Download להורדה
דע את נפשך 006 הכוחות השורשיים שבנפש האדם
Download להורדה
דע את נפשך 007 כח האמונה במסגרת הנבראים
Download להורדה
דע את נפשך 008 התענוג שבנפש הוא הכוח המחבר
Download להורדה
דע את נפשך 009 התפרטות כח הרצון
Download להורדה
דע את נפשך 010 חכמה
Download להורדה
דע את נפשך 012 כח האהבה חסד
Download להורדה
דע את נפשך 013 גבורה התמודדות עם גבולות
Download להורדה
דע את נפשך 014 רחמים
Download להורדה
דע את נפשך 015 לנצח נצחים
Download להורדה
דע את נפשך 016 כח ההודיה
Download להורדה
דע את נפשך 017 התקשרות
Download להורדה
דע את נפשך 018 שיפלות מניעת שיפלות

דע את הרגשותיך

Download להורדה
דע את הרגשותיך 001 ההרגשות הנפשיות מציאות ממשית

דע את מחשבותיך

Download להורדה
דע את מחשבותיך ודמיונך 001 קרקע למחשבה
Download להורדה
דע את מחשבותיך ודמיונך 002 התחלה בנין
Download להורדה
דע את מחשבותיך ודמיונך 003 מחשבה מתמדת
Download להורדה
דע את מחשבותיך ודמיונך 017 למעט כח הדמיון

דע את הויתך

Download להורדה
דע את הויתך 001 אחד ואחדות
Download להורדה
דע את הויתך 002 השקר בחצי אמת רוחנית
Download להורדה
דע את הויתך 003 להקשיב לקול הנשמה
Download להורדה
דע את הויתך 004 סוד כח ההעדר לגילוי
Download להורדה
דע את הויתך 005 נקודת הדרור שבנפש
Download להורדה
דע את הויתך 006 להקשיב עם הלב
Download להורדה
דע את הויתך 007 להלביש ולהפשיט את הרצון
Download להורדה
דע את הויתך 008 סוד החיה המעבד הכפול
Download להורדה
דע את הויתך 009 לקנות את הויה במכולת
Download להורדה
דע את הויתך 010 להלחם עם שלום בלב
Download להורדה
דע את הויתך 011 לינוק חיות מנקודת חוסר הפעולה
Download להורדה
דע את הויתך 012 הידיעה והבחירה בסוד האחדות
Download להורדה
דע את הויתך 013 הכח התמידי שבנפש
Download להורדה
דע את הויתך 014 נקודה יחידה בלבד
Download להורדה
דע את הויתך 015 סיכום סוד הויה

דע את - כלליים

דע את חלקך-ותן חלקנו

Download להורדה
דע את חלקך ותן חלקנו 001 התכלית לדבוק בחלקו
Download להורדה
דע את חלקך ותן חלקנו 002 השקטה תולדותה בהירות בהכרת חלקו
Download להורדה
דע את חלקך ותן חלקנו 003 הכרה עצמית פנימית מתוך השקטה
Download להורדה
דע את חלקך ותן חלקנו 004 דרכי ההשקטה
Download להורדה
דע את חלקך ותן חלקנו 005 צורת חיים של השקטה
Download להורדה
דע את חלקך ותן חלקנו 006 כח המישוש
Download להורדה
דע את חלקך ותן חלקנו 007 הבטה וחוש המישוש ככלים להכרה עצמית
Download להורדה
דע את חלקך ותן חלקנו 008 הדרכה מעשית בההכרה בצורה פנימית
Download להורדה
דע את חלקך ותן חלקנו 009 אחדות מח ולב
Download להורדה
דע את חלקך ותן חלקנו 010 שורש הכרת חלקו מכח הארת הנשמה
Download להורדה
דע את חלקך ותן חלקנו 011 הכרת חלקו בכל מדרגה מכח היחידה

דא את אמונתך

Download להורדה
דע את אמונתך 005 היסוד הרביעי הקדמות

דע את ביטחונך

Download להורדה
דע את ביטחונך 006 פחד מאירועים מסוכנים ופתרונן
Download להורדה
דע את ביטחונך 007 תיקון הפחד

דע את גופך

Download להורדה
דע את גופך 002 גוף האדם בתפיסה של אחד
Download להורדה
דע את גופך 003 בן אדם עם שלושה ראשים
Download להורדה
דע את גופך 004 סוד השערות

דע את ילדיך

Download להורדה
דע את ילדיך 001 חינוך עם נשמה
Download להורדה
דע את ילדיך 002 עולם הרגש

דע את כוחותיך

Download להורדה
דע את כוחותיך 001 העדר קודם להויה
Download להורדה
דע את כוחותיך 006 אש 1
Download להורדה
דע את כוחותיך 061 סיכום של שבעים כוחות

דע את ליבך

Download להורדה
דע את ליבך 001 הקדמה
Download להורדה
דע את ליבך 002 הלב רואה
Download להורדה
דע את ליבך 004 הלב מדבר

דע את מנוחתך

Download להורדה
דע את מנוחתך 001 מה היא מנוחת הנפש
Download להורדה
דע את מנוחתך 002 צורת החיים של בעל מנוחת הנפש
Download להורדה
דע את מנוחתך 003 מנוחת הנפש בבחינת מעשה
Download להורדה
דע את מנוחתך 004 מנוחת הנפש בבחינת ההרגשה
Download להורדה
דע את מנוחתך 005 שני סוגים של ריכוז המחשבה
Download להורדה
דע את מנוחתך 006 הגורמים להעדר מנוחת הנפש
Download להורדה
דע את מנוחתך 008 מנוחת הנפש וכח הסבל
Download להורדה
דע את מנוחתך 009 שקט של קדושה
Download להורדה
דע את מנוחתך 011 חידוש מול הויה מתמדת
Download להורדה
דע את מנוחתך 012 מעמד הר סיני שורש המנוחה
Download להורדה
דע את מנוחתך 013 כח היציבות שבתורה

דע את משפחתך

Download להורדה
דע את משפחתך 001 סיבת הנשואין
Download להורדה
דע את משפחתך 002 בית של אהבה
Download להורדה
דע את משפחתך 004 קצוות הנפש

דע את שמחתך

Download להורדה
דע את שמחתך 004 שורש השמחה
Download להורדה
דע את שמחתך 005 חיים של שמחה
Download להורדה
דע את שמחתך 008 שמחה ששון

התבודדות

דע את נשמתך

Download להורדה
דע את נשמתך 001 הכרת המושג התבודדות
Download להורדה
דע את נשמתך 002 גילוי ה-אני נשמה
Download להורדה
דע את נשמתך 003 ראייה רוחנית חיובית של יש
Download להורדה
דע את נשמתך 004 ראיית של אין
Download להורדה
דע את נשמתך 005 יחס של חיבור בין אור א-ס לאדם
Download להורדה
דע את נשמתך 006 מחשבה הנפש
Download להורדה
דע את נשמתך 007 עיון ומחשבת הרוח והנשמה
Download להורדה
דע את נשמתך 008 מחשבה החיה
Download להורדה
דע את נשמתך 009 עיון מחשבת היחידה
Download להורדה
דע את נשמתך 010 הקשר בין הנברא לבורא
Download להורדה
דע את נשמתך 011 שמיעה
Download להורדה
דע את נשמתך 012 חוש הריח
Download להורדה
דע את נשמתך 013 חוש הדיבור

4 היסודות

ארבעת היסודות | מהות הכוחות

ארבעת היסודות | מהות עפר

Download להורדה
דע את מידותיך עפר 001 עפר יסודות ומדות
Download להורדה
דע את מידותיך עפר 003 עפר שורש העצלות ותיקונה
Download להורדה
דע את מידותיך עפר 004 עפר מדת העצבות
Download להורדה
דע את מידותיך עפר 005 עפר עצבות עיצוב
Download להורדה
דע את מידותיך עפר 006 עפר כח הצמצום שבעצבות ותיקונו
Download להורדה
דע את מידותיך עפר 007 עפר הקושי שבעפר ותיקונו
Download להורדה
דע את מידותיך עפר 010 עפר מדת השנאה ותיקונה

ארבעת היסודות | מהות מים

Download להורדה
דע את מידותיך מים 031 מים תאבה ואהבה
Download להורדה
דע את מידותיך מים 032 מים תענוג
Download להורדה
דע את מידותיך מים 033 מים חמדה

ארבעת היסודות | איזון כוחות הנפש השליליים

ארבעת היסודות | הדרכה מעשית עפר

הכרת כוחות ושימוש השמחה

Download להורדה
הכרת כוחות ושימוש השמחה 013 אש דרוח דעפר עבדו את השם בשמחה שאלות
Download להורדה
הכרת כוחות ושימוש השמחה 016 שִׂמְחוּ צַדִּיקִים בהשם שאלות
Download להורדה
הכרת כוחות ושימוש השמחה 017 אש דאש דאש עיקר השמחה שאלות

דרשות

ערב רב

דרשות לציבור

Download להורדה
דרשות 002 איך להתנהג אחרי החגים תשסז
Download להורדה
דרשות 012 הרב מדבר תשסז
Download להורדה
דרשות 020 ישוב הדעת תשסז
Download להורדה
דרשות 048 החלל פנימי תשסט
Download להורדה
דרשות 051 רוחניות או גשמיות תשסט
Download להורדה
דרשות 068 עקב האסון הכבד והנורא שארע תשעא
Download להורדה
דרשות 072 אמת ושלום תשעב
Download להורדה
דרשות 075 הנפש מחפש רוחניות תשעב
Download להורדה
דרשות 081 מסירות נפש תשעב
Download להורדה
דרשות 085 דיבור עם השם תשעג
Download להורדה
דרשות 089 למה התחתנו תשעג
Download להורדה
דרשות 090 גזירת שמד תשעג
Download להורדה
דרשות 093 חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו תשעג
Download להורדה
דרשות 094 רצוני רצונך תשעד
Download להורדה
דרשות 095 שמחת חתן וכלה
Download להורדה
דרשות 096 חינוך ילדים עם לב טוב
Download להורדה
דרשות 097 הילד הפנימי תשעד
Download להורדה
דרשות 103 שער ה-נון דטומאה תשעה
Download להורדה
דרשות 115 דרכים לחזק אמונה פשוטה תשעז
Download להורדה
דרשות 136 בסיס עבודת השם תשפב
Download להורדה
דרשות 138 מדיה קליפה לאין סוף תשפב

עולם האישה

עולמה הפנימי של בת ישראל

Download להורדה
עולמה הפנימי של בת ישראל 008 חשיבות של ארבעת היסודות

ניגונים

Download להורדה
ניגונים 011 כי הרבית טובות אלי פסח תשעו
Download להורדה
ניגונים 017 שימני כחותם על ליבך בקבר חוני המעגל בחצור הגלילית תשעז
Download להורדה
ניגונים 023 יודו להשם חסדו פורים תשעח
Download להורדה
ניגונים 027 בעסקים בשמחת התורה שבועות תשעח
Download להורדה
ניגונים 030 אך לאלוקים חנוכה תשפ
Download להורדה
ניגונים 034 יודו להשם חסדו פורים תשפ
Download להורדה
ניגונים 038 כי הרבית טובות אלי פסח תשפב
Download להורדה
ניגונים 039 בר יוחי לג בעומר תשפב
Download להורדה
ניגונים 040 אשרי מי שלא חטא סוכות תשפ”ג
Download להורדה
ניגונים 041 יודו להשם חסדו פורים תשפ”ג

English

Assorted Droshos

Download להורדה
english 004 Tranquility in Holy Silence
Download להורדה
english 013 Separating from Goyim
Download להורדה
english 014 Why We Got Married
Download להורדה
english 017 Search for Tranquility
Download להורדה
english 019 Revealing Our Inner Child
Download להורדה
english 020 Jewish Woman's Song

תורה ותפילה

תורה

פנימיות

צורת אדם

Download להורדה
צורת אדם 001 יסודות כלליים בצורת אדם
Download להורדה
צורת אדם 002 מבנה גולגלת

פרשה

חמישה חומשי תורה

סוגיות בפרשה

Download להורדה
סוגיות בפרשה 021 משפטים ורפא ירפא

טעמי המצוות

Download להורדה
טעמי המצוות 001 אמן יהיה שמיה רבה תשסח
Download להורדה
טעמי המצוות 002 ברית מילה תשסח
Download להורדה
טעמי המצוות 005 ציצית 1 תשסח
Download להורדה
טעמי המצוות 009 מצוה שמע ישראל תשסב

פרקי אבות

פרקי אבות פרק א

Download להורדה
פרקי אבות פרק א 101 פרק א משנה ז נתאי אנטוגינוס טבאי
Download להורדה
פרקי אבות פרק א 104 פרק א משנה ח ערך הכרה

פרקי אבות פרק ו

Download להורדה
פרקי אבות פרק ו 005 משנה ו תורה נקנית בשיכלות הלב

תפילה

תפילת שמונה עשרה

מועדים

אלול

Download להורדה
אלול 004 הכנת הנשמה לימים הנוראים תשסח
Download להורדה
אלול 027 הכנה לראש השנה תשעט
Download להורדה
אלול 028 עבודת אהבה ויראה תשעט
Download להורדה
אלול 029 איל-יצחק תשפ

ימים נוראים

ראש השנה

Download להורדה
ראש השנה 014 מלכות בשירה תשסט
Download להורדה
ראש השנה 016 כל כנסת ישראל תשסט
Download להורדה
ראש השנה 017 שורש מחשבות תשסט
Download להורדה
ראש השנה 018 לדוד ה אורי תשסט
Download להורדה
ראש השנה 020 כולם עומדים במשפט תשסט
Download להורדה
ראש השנה 046 ב מיני מלכויות תשעב
Download להורדה
ראש השנה 048 שני יומים טובים של רה תשעב
Download להורדה
ראש השנה 055 מלכויות אב ובן תשעד
Download להורדה
ראש השנה 057 מלכויות בירור כח המדמה תשעד
Download להורדה
ראש השנה 080 אין תשפ
Download להורדה
ראש השנה 081 שופר שורפרת שפירו תשפ
Download להורדה
ראש השנה 084 שתי סוגים של מלכות תשפא
Download להורדה
ראש השנה 086 ארץ–כ”ה אלול תשפ”ב

יום כיפור

Download להורדה
יום כיפור 005 טהרת יו-כ ותכליתה תשסח
Download להורדה
יום כיפור 006 עיצומו של היום מכפר תשעב
Download להורדה
יום כיפור 007 שורש פנימיות של עשרת ימי תשובה תשעב
Download להורדה
יום כיפור 008 עומק איסור שתיה ואכילה תשעב
Download להורדה
יום כיפור 009 גורל תשעג
Download להורדה
יום כיפור 012 כניסה לקודש הקדשים תשעג
Download להורדה
יום כיפור 022 היום מכפר תשעה
Download להורדה
יום כיפור 028 ת-ש-ו-ב-ה תשעעעז
Download להורדה
יום כיפור 035 אימה תשפ
Download להורדה
יום כיפור 037 כרובים כפורת ארון אבן השתיה תשפא

סוכות

Download להורדה
סוכות 007 לגלות הפנימית הנעלמת בסוכות תשסח
Download להורדה
סוכות 008 עבודה של הכרת האני בסוכות תשסח
Download להורדה
סוכות 009 החותם בהושענה רבא תשסח
Download להורדה
סוכות 025 ערבות באגדתא תשעב
Download להורדה
סוכות 027 ערבות תערובת תשעב
Download להורדה
סוכות 032 רוח הקודש בשמחת בית השואבה תשעג
Download להורדה
סוכות 037 שמחת בית השואבה שמחה מעין לעתיד לבא תשעג
Download להורדה
סוכות 039 נידון ישמעאל במים תשעד
Download להורדה
סוכות 040 שורש כפרה של הושענא רבה תשעד
Download להורדה
סוכות 042 סמך וכף של סכך תשעה
Download להורדה
סוכות 043 הבנה של הסוכה תשעה
Download להורדה
סוכות 044 מצות סוכה תשעה
Download להורדה
סוכות 045 סוכות עראי תשעו
Download להורדה
סוכות 051 גילוי פנים דופן דו פנים תשעז
Download להורדה
סוכות 053 סוכת דוד הנופלת תשעז
Download להורדה
סוכות 055 הושענא רבה ירידה לצורך עליה תיקון הנפילה תשעז
Download להורדה
סוכות 061 האזרח הושענה רבה תשעט
Download להורדה
סוכות 062 אומות העולם וישראל תשפ
Download להורדה
סוכות 065 מהות שמחת תורה ושמיני עצרת תשפא
Download להורדה
סוכות 068 אור מים רקיע ק ברכות תשפ”ג

חנוכה

Download להורדה
חנוכה 018 הסתכלות בראשית תשעב
Download להורדה
חנוכה 021 מערכת של 8 ימים תשעב 1
Download להורדה
חנוכה 025 איפא נמצאת הנפש תשעב
Download להורדה
חנוכה 030 עבודה פנימי תשעג
Download להורדה
חנוכה 032 נר דולק על ראשו תשעג
Download להורדה
חנוכה 037 רוחו של משיח יון תשעד
Download להורדה
חנוכה 044 חנו-כה כה תשעה
Download להורדה
חנוכה 050 הודאה של ארץ ישראל תשעו
Download להורדה
חנוכה 079 שער ה-נון דקדושה תשפב
Download להורדה
חנוכה 080 שער ה-נון דקדושה חלל תשפב
Download להורדה
חנוכה 081 שער ה-נון דקדושה ארון אור-ן תשפב
Download להורדה
חנוכה 082 חנוך-חנוכה תשפ”ג
Download להורדה
חנוכה 083 אותיות הנוכח תשפ”ג
Download להורדה
חנוכהֹ 045 חנו-כה כה 2 תשעה
Download להורדה
חנוכהֹ 046 חנו-כה כה 3 תשעה

שובבים

Download להורדה
שובבים 008 תמימות תשע

ט''ו בשבט

Download להורדה
טו בשבט 001 שבעת המינים תשסח
Download להורדה
טו בשבט 002 רה לאילן תשעא
Download להורדה
טו בשבט 003 עץ אחד תשעב

פורים

Download להורדה
פורים 008 אחדות התורה תשסט
Download להורדה
פורים 010 מלכות אחשורוש תשסט
Download להורדה
פורים 019 יום הכפורים כפורים תשעא
Download להורדה
פורים 022 שתי דרכים לקנות שמחה תשעא
Download להורדה
פורים 027 פרשת שקלים שורש הערב רב תשעב
Download להורדה
פורים 028 זכר לגאולה תענית אסתר תשעב
Download להורדה
פורים 032 בירור ארבע מצוות פורים תשעג
Download להורדה
פורים 034 תורת שעשועים תשעג
Download להורדה
פורים 035 אומן את הדסה תשעג
Download להורדה
פורים 036 ברוך המן תשעג
Download להורדה
פורים 037 דיבור עם השם תשעג
Download להורדה
פורים 038 אב ובן שלמעלה מן האב תשעג
Download להורדה
פורים 039 עצבות ושמחה תשעג
Download להורדה
פורים 040 מילה ותפילין ששון ויקר תשעג
Download להורדה
פורים 041 פרשת פרה ב מיני שחוק תשעג
Download להורדה
פורים 047 עמלק תרנגול תשעד
Download להורדה
פורים 048 מתנות לאביונים תשעד
Download להורדה
פורים 055 אחשוורוש תשעה
Download להורדה
פורים 068 יסוד סוד תשעז
Download להורדה
פורים 075 בימי יום ים המו המון תשעז
Download להורדה
פורים 077 מהדו ועד כוש תשעח
Download להורדה
פורים 083 שלוש מלכיות תשפ
Download להורדה
פורים 090 כשבת המלך תשפב
Download להורדה
פורים 091 בבל תשפ”ג
Download להורדה
פורים 093 בגד תשפ”ג
Download להורדה
פורים 094 ברוש תשפ”ג
Download להורדה
פורים 095 שושן תשפ”ג

פסח

Download להורדה
פסח 013 לחם עני תשעא
Download להורדה
פסח 015 סיפור יציאת מצרים תשעא
Download להורדה
פסח 016 פה אל פה תשעא
Download להורדה
פסח 018 תיקון הריב תשעא
Download להורדה
פסח 019 גילוי של יום אחד תשעב
Download להורדה
פסח 020 רע מבחוץ ורע מבפנים תשעב
Download להורדה
פסח 023 זמן השמד תשעג
Download להורדה
פסח 025 כח השימור בקרבן פסח תשעג
Download להורדה
פסח 031 עבודת הלב תשעד
Download להורדה
פסח 039 דם נדה ובתולים תשעו 1
Download להורדה
פסח 045 אותיות תשעז
Download להורדה
פסח 050 ארבע כוסות כוס א-ב תשעט
Download להורדה
פסח 053 שביעי של פסח תשעט 1
Download להורדה
פסח 057 אפיקומן-הויה-אמונה תשפא
Download להורדה
פסח 059 אפיקומן-תענוג תשפא
Download להורדה
פסח 061 אפיקומן-רצון תשפא
Download להורדה
פסח 063 אפיקומן-יחידה שבנפש תשפא
Download להורדה
פסח 065 ארבעה בנים חכם תשפב
Download להורדה
פסח 066 ארבעה בנים רשע תשפב
Download להורדה
פסח 070 ארבעה בנים תם תשפב
Download להורדה
פסח 071 ארבעה בנים בן שאינו יודע לשאול תשעב
Download להורדה
פסח 072 ארבע לשונות גאולה והוצאתי תשפ”ג
Download להורדה
פסח 073 ארבע לשונות גאולה והצלתי תשפ”ג
Download להורדה
פסח 075 ארבע לשונות גאולה ולקחתי תשפ”ג
Download להורדה
פסח 076 ארבע לשונות גאולה והבאתי תשפ”ג
Download להורדה
פסח 36 סדקים סוד דק 1
Download להורדה
פסח 37 דעת עבה ודק 1
Download להורדה
פסח 40 דם נידה דעת נתינתו בקודש 1
Download להורדה
פסח 41 מקור וצדדים 1
Download להורדה
פסח 42 כח הדם שמתגלה במצרים 1
Download להורדה
פסח 48 אהבה וחסד בפסח 1
Download להורדה
פסח 74 ארבע לשונות של גאולה וגאלתי

לג בעומר

Download להורדה
לג בעומר 002 ניגונים
Download להורדה
לג בעומר 007 טבריה תשעא
Download להורדה
לג בעומר 012 גליל תשעד
Download להורדה
לג בעומר 017 חיי שעה וחיי עולם-ברכות ה עמוד א תשעח
Download להורדה
לג בעומר 018 קובר את בניו-ברכות ה עמוד ב תשעט
Download להורדה
לג בעומר 019 תרבות רעה בתוך ביתו-ברכות ז עמוד ב תשפ
Download להורדה
לג בעומר 022 ב-לג תשפב
Download להורדה
לג בעומר 023 מותר להתגרות ברשעים-ברכות ז עמוד ב תשפב
Download להורדה
לג בעומר 024 רִבִּי חִזְקִיָּה פָּתַח- ספר הזוהר תשפב
Download להורדה
לג בעומר 025 שימוש-ברכות ז עמוד ב תשפ”ג

שבועות

Download להורדה
שבועות 011 השם היום כל היום תמיד תשעא
Download להורדה
שבועות 012 כח של אגודה בנפש תשעא
Download להורדה
שבועות 014 חיי תורה תשעב
Download להורדה
שבועות 017 שתי הלחם תשעב
Download להורדה
שבועות 021 דרכי הפרדה מהגוים תשעג
Download להורדה
שבועות 023 נסיון של שבועות תשעג
Download להורדה
שבועות 024 חיים הנשמה עם הבורא תשעג
Download להורדה
שבועות 025 נפש וגוף תשעד
Download להורדה
שבועות 027 שיר האישה היהודיה תשעד
Download להורדה
שבועות 039 זמן זמם תשפ
Download להורדה
שבועות 040 שתי לחם תשפ
Download להורדה
שבועות 041 מסיני בא תשפא
Download להורדה
שבועות 042 מסיני בא תשפא
Download להורדה
שבועות 044 שלושת ימי ההגבלה תשפב 2

תשעה באב

Download להורדה
תשעה באב 001 מהות יום תשע
Download להורדה
תשעה באב 002 מחצות ואילך הגאולה העתידית תשע
Download להורדה
תשעה באב 003 שנאת חינם תשעב
Download להורדה
תשעה באב 004 כיצד לעורר את עצמו לצער ובכי תשעב
Download להורדה
תשעה באב 008 הר שדה בית תשעג
Download להורדה
תשעה באב 013 גלות תשעח
Download להורדה
תשעה באב 016 תשעה באב ופורים תשפ

בין המצרים

Download להורדה
בין המצריםOLD 009 תשעה באב בכי ושמחה תשעב
Download להורדה
בין המצרים 002 משנכנס אב ממעטים בשמחה תשע
Download להורדה
בין המצרים 004 הכרובים בבית המקדש תשעב
Download להורדה
בין המצרים 006 בכי ביסוד הבית תשעב
Download להורדה
בין המצרים 007 גלות הנפש תשעג
Download להורדה
בין המצרים 008 מגלות לגאולה תשעג
Download להורדה
בין המצרים 011 בנין וחורבן תשעד
Download להורדה
בין המצרים 015 טוב תשפ

ט"ו באב

Download להורדה
טו באב 002 מתשע באב עד טו באב מועד תשעג
Download להורדה
טו באבֹ 003 יהושע תשפ

ראש חודש

מהות החודש

Download להורדה
ראש חודש מהות 001 ניסן שיחה
Download להורדה
ראש חודש מהות 002 אייר הרהור
Download להורדה
ראש חודש מהות 003 סיון הליכה
Download להורדה
ראש חודש מהות 004 תמוז ראיה
Download להורדה
ראש חודש מהות 005 תמוז שני עיניים
Download להורדה
ראש חודש מהות 007 אלול מעשה
Download להורדה
ראש חודש מהות 010 מר חשון ריח
Download להורדה
ראש חודש מהות 011 כסלו שינה
Download להורדה
ראש חודש מהות 013 שבט אכילה
Download להורדה
ראש חודש מהות 014 אדר שחוק

מזל החודש

Download להורדה
ראש חודש מזל 003 פרשת החודש מזל חודש ניסן
Download להורדה
ראש חודש מזל 004 אייר מזל שור
Download להורדה
ראש חודש מזל 005 סיון מזל תאומים
Download להורדה
ראש חודש מזל 007 תמוז מזל סרטן
Download להורדה
ראש חודש מזל 009 אלול מזל ביתולה
Download להורדה
ראש חודש מזל 011 חשוון מזל עקרב
Download להורדה
ראש חודש מזל 012 כסלו מזל קשת
Download להורדה
ראש חודש מזל 013 טבת מזל גדי
Download להורדה
ראש חודש מזל 014 שבט מזל דלי
Download להורדה
ראש חודש מזל 015 אדר מזל דגים

שבט החודש

Download להורדה
ראש חודש שבט 004 תמוז שבט נפתלי
Download להורדה
ראש חודש שבט 005 אב שבט שמעון
Download להורדה
ראש חודש שבט 008 חשבן שבט לוי

שבת

מלווה מלכה

Download להורדה
מלווה מלכה 002 מאכלי חדשים או לא

פירושים

שלוש עשרה העיקרים

Download להורדה
דע את אמונתך 005 היסוד הרביעי הקדמות

ספר דעת תבונות

Download להורדה
ספר דעת תבונות 001 הקדמה א-ז
Download להורדה
ספר דעת תבונות 002 הקדמה ז-יא
Download להורדה
ספר דעת תבונות 003 משגי יסוד יב-יד

‏ספר מסילת ישרים

Download להורדה
‏ספר מסילת ישרים 046 נקיות 01
Download להורדה
‏ספר מסילת ישרים 092 הקדושה 01
Download להורדה
‏ספר מסילת ישרים 093 סיום הקדושה 02

ספר חובת הלבבות

הלבבות שער הבחינה

Download להורדה
חובות הלבבות ב 002 שער הבחינה הקדמה הכרת טובה על הכל מתוך דעת
Download להורדה
חובות הלבבות ב 010 שער הבחינה פרק ג חיבור לעולם מכח חכמה

ספר נפש החיים

נפש החיים שער א

Download להורדה
ספר נפש החיים א 003 שער א פרק ג צורת אדם

ספר דרך השם

דרך השם תשע"ב

Download להורדה
ספר דרך השם תשעב 012 חלק א פרק א

ספר קהלת

Download להורדה
דע את ליבך 001 הקדמה
Download להורדה
דע את ליבך 002 הלב רואה
Download להורדה
דע את ליבך 004 הלב מדבר

להצטרף לרשימת העלון אונליין | להצטרף ע”י אימייל subscribe@bilvavi.net

weekly parsha sheet

Print Friendly, PDF & Email