המאמרים שבאו בספר זה, נבחרו ברובם מתוך סדרת שיעורים שניתנה במוצאי שבתות בשנים תשע”ב– תשע”ח, בעיר בני ברק. על תפלת שמונה עשרה כמאה ושבעים שיעורים – מתוכם נערכו ארבעה מאמרים, ועל סדר פרשיות השבוע כשבעים שיעורים – מתוכם נערכו עשרים מאמרים, וצורף

מפתח למוצאם על סדר הפרשיות והתפלה.

כל שיעור מקיף ומברר נקודה אחת בהלכות דעות וחובות הלבבות, ונותן מבט שורשי ומעשי בדרך הישרה שיבור לו האדם. שיעורים אלו נמסרו באופן של בנין, וכל קטע מתחבר לקודמו, ועל כן ישנו צורך בעיון המקיף את כל המאמר בשלימות, ולא באופן של זעיר פה זעיר שם.

מלאכת העריכה נעשתה ביד אומן מתוך תמלול מדויק, וניתנה שימת לב רבה לשמירת צורת מסירת השיעור במקורו.

שיעורים אלו נמסרו בזמן קצוב של כחצי שעה, וניתן לשומעם באמצעות קו הטלפון של “קול הלשון”.בסוף כל מאמר צויין מיקומו המדויק בקול הלשון.

מאמרים כ”ו כ”ז נערכו מתוך שיחות שנמסרו לתלמידי ישיבה כהכנה לקראת חג מתן תורה.

בחלקו האחרון של הספר מופיעים “מאמרי התקופה” – מתוך שיעורים שנמסרו לאור תקופתנו, וכן שיחה נוגעת לתקופתנו מאת הגה”צ רבי שמשון דוד פינקוס זצ”ל, היוצאת לאור לראשונה.

Print Friendly, PDF & Email