חדש! חלק א’ שו”ת בעניני השעה חלק ב’ עשי”ת תשפ”ג מאמר ה”מדיה ככלי הסותר לאין סוף

מדוע האינטרנט הוא הוא הבירור האחרון שמברר מהו בחירתו של כל אחד ואחד האם רצונו להיות מחובר לטוב או לרע, והרי הרצון הפנימי של כל ישראל הוא להיות מחובר לטוב ולרצון ה’ ולא עם הרע ח”ו, שכל הרע הוא רק מקרה אצלנו, וכמו שהרב מבאר לנו היטב בספר “דע את עצמך”?
האם ניסיון המדיה והאינטרנט הוא מלחמת גוג ומגוג? האם האינטרנט והמדיה יהיו בטלים קודם שיבוא משיח, או שהמשיח יבטל אותו? ואם ביטולו יהיה ע”י משיח, האם הוא ע”י משיח בן יוסף או משיח בן דוד?
מה לענות לאלו שטוענים, שעבודתנו אינה לפרוש מהטכנולוגיה, אלא ללמוד כיצד להשתמש בה בשכל ובאופן מאוזן ובאופן הכשר ביותר, מכיוון שהוא נעשה כבר חלק מהחיים של רוב הדור ואי אפשר לשנות את הדור.
ואם כן צריך להפסיק את המלחמה הזו על האינטרנט, בגלל שזה רק גורם רגשי אשמה לאחרים ואינו פועל מאומה?
זאת ועוד בספר החשוב הזה- טעמו וראו כי טוב ‘!

בלבבי משכן אבנה עלון מדיה

Print Friendly, PDF & Email