הספר הראשון בסדרה זו דע את עצמך הוא מבוא כללי לעצם המושג של הכרה עצמית והשגת שקט פנימי. ויש ללמוד לפני שאר הספרים בסדרה זו. שנית, מומלץ ללמוד דע את נפשך העוסק בתכונות הנפש בצורתן הפוטנציאלית; ואז, דע את הרגשותיך ששניהם מסבירים את המבנה הכללי של היכולות בנפש, על ידי הצגת כיצד ניתן לבנות את השכל לצורך שיפור תכונות האופי של האדם. המטרה העיקרית של ספרדים אלה היא להגיע לעולם תכונות האופי הנמצאות בתוך הנפש.


Getting to Know Your Soul

כדי לגדול כראוי, קודם יש לך לדעת מי אתה באמת. ספר זה מלמדנו איך לראות את עצמנו כנשמות טהורות, ולא לרפות ידים מחמת פגמי הנפש, שלאמיתו של דבר אינם יותר מ”לבושים” חיצוניים המכסים על הנפש. כשנגיע להכרה זו, נלמד להרגיש את האהבה כלפי שאר העולם, ובסופו של דבר, לגלות את השי”ת השוכן במעמקי לבבנו.Getting to Know Your Soul

הלימוד של הנפש הוא בעצם ללמוד מהו ה-‘אני’, וה-‘אני’ הזה נמצא אצלנו בתמידיות. אם האדם לא מכיר את עצמו [אף שבעומק לעולם לא נכיר את עצמנו בשלמות], אזי האדם חי בעצם במהלך של חיים שיש את עצם ה-‘אני’ – את הנפש, רק שהוא לא יודע כיצד לתחזק לכוון ולהנהיג אותה. . . .


דע את גאולתך מקביל לדע את נפשך, עם דגש על דרך מעשית – גאולת הנפש בפועלGetting to Know Your Feelings

ספרֵי “דע את” בכללם, וספר זה – ‘דע את הרגשותיך’ – בפרט, עוסקים בהכרת האדם את עצמו, את נפשו, את מידותיו, את הרגשותיו ועוד. מהות הנפש עמוקה היא עד מאד, ובפרט הרגשות האדם המה כהררים התלויים בשערה. ספר זה ביסודו בא להבהיר את מהות המושג “הרגשה”, ולבאר כיצד לסלק הרגשות שליליות ולבנות הרגשות חיוביות בנפש.בניגוד לשלושת הספרים הראשונים, הסדרות דע את מחשבותיך ודע את דעתך מסבירות כיצד ניתן להבהיר את תכונות הדמות השורשיות שלהן, באופן יסודי. הספר דע את דמיונך מסביר את הגשר בין האינטלקט לתכונות הדמות, שהוא עצם המושג דמיון, משווה, מדמה.  


Getting to Know Your Thoughts

ספר זה עוסק בבירור כוחות המחשבה והמדמה שבאדם. חז”ל לימדונו ש”אדם דא מחשבה”. בדקות, אי אפשר להשלים את תיקון המעשה והמדות ללא בירור המחשבה והמדמה. ספר זה גם כבירור כח המעשה והמדות שבנפש, כיצד לבררם בשורשם במחשבה ובמדמה.דע את דעתך

בסדרה זו ישנה חתירה להבין את מערכת קומת נפש האדם במערכת הדעת הפרטית של כל אדם. הסוגיה של כח הדעת נלמדת כחלק ממערכת המוחין של חכמה, בינה ודעת..


Getting to Know Your Imagination

כח המדמה באדם, מחד הוא הנמוך ביותר ומאידך כמעט הגבוה ביותר. ספר זה בא לברר בס”ד איך לברר ולתקן את כח המדמה הנפול ואיך להגיע לכח המדמה דקדושה השלם.


דא את יחודך ודה את נשמתך, שמסבירים את דרכי העבודה שמדברים יותר לנשמה, רמה פנימית יותר של הנפש.

דע את יחודך

דע את יחודך מלמד אותנו כיצד אנו יכולים להגיע לעצמי האמיתי. הסדרה מסבירה כיצד אנו יכולים להתנתק מהשכבות החיצוניות של נשמתנו על ידי “לובש” ו”סלק” את שכבות הנפש.


דע את נשמתך

ספר זה הסבר שיטתי ועמוק של התבודדות. בהקדמה לספר אומר הרב כי “מטרת הסדרה אינה נועדה לגרום לאנשים להתעניין בעניינים של התבודדות. זה פשוט בא .לתת הדרכה למי שכבר מעורב בתבודדות. אנו מקווים כי ספר זה אכן יסייע לאלה הזקוקים להדרכה זו


עלינו להיות ברורים שיש לנו שליטה בתחום הפעולה, והיא דרך קיום ההלכה. יש לנו עבודה גם בעולם מידות/תכונות אופי, כמו גם עבודה בעולמנו של סכל/מוחין. בנוסף, יש לנו גם עבודה אישית המבוססת על אופי הנשמה. הסדרה דע את הדבדדתך עוברת דרך זו. לבסוף, יש את דע את הויתך שהוא מדריך שיעזור לאדם להגיע לישותו המהותית של האדם.

דע את התבודדתך

דע את התבדדתך – שערים לפיתוח בדידות “כדרך אידיאלית לאינטימיות עם אלוהים.” שיעורים אלה דנים בכוח ה”ייחודיות “השוכנת בנפשו של יהודי. החלק הראשון מתאר כיצד להתכונן לתורתדות והקטע השני מייעץ כיצד” לדבר עם השם “.


Reaching Your Essence

דע את הויתך מסביר את מהות הרוחניות היהודית וכיצד ניתן לגשת לחלק העמוק ביותר של הנפש. ישנם סוגים מסוימים של אנשים המתחילים את עבודתם הפנימית בכך שהם מנסים תחילה להגיע לנקודת ההוויה בנפש. ספר זה מבהיר את הדרכים להתחבר נכון לחלק הפנימי ביותר של הנפש.”


כל השאר בסדרה דע את הם בעיקרם ה”ענפים והלבושים” של המהות של האדם

לדוגמא: הסדרה דע את כוחותיך מסבירה את ההיבטים המפורטים יותר של יכולות הנפש. הכל מכיל שורשים וענפים. שלושת כוחות השורש של הנפש נמצאים בשלושת

האבות, המתכתבים לימין, לשמאל ולאמצע. צאצאי האבות הם 12 השבטים, התואמים את 12 חושי הנפש, כמוסבר בספר יצירה. לאחר מכן הנפש מתחלקת לשבעים צאצאיו של יעקב אבינו. “70 כוחות הנפש” [כפי שתואר על ידי הגר”א, וזה מוסבר בסדרה דע את כוחותיך] תואם את 70 צאצאיו של יעקב אבינו.

בנוסף, ספר דע את ביתך מיישם את העקרונות בספרי שורש של סדרה זו.

שיעורי שמע להורדה
בירור שכלי ומעמיק של י”ג עיקרים, למעשה

דע את ביטחונך

שיעורי שמע להורדה
חיבור של בטחון בקב”ה רוחני עליון, ואף בהלבשה של בטחון עצמי תחתון מכח כך

דע את ביתך

שיעורי שמע להורדה
פנימיותו אור ההויה האחד, שזה תכלית בית בישראל

דע את גאולתך

שיעורי שמע להורדה
מקביל לדע את נפשך, עם דגש על דרך מעשית – גאולת הנפש בפועל

דע את גופך

שיעורי שמע להורדה
הכרת גוף בהתגלות של אור הנשמה, מקבילים זה לזה, ולפ”ז פעולה נכונה עם הגוף – לא הושלם לעת עתה

דע את ילדתך

שיעורי שמע להורדה
הדרכה מעשית מתוך מבט מבורר של כוחות הנפש

דע את כוכתך

שיעורי שמע להורדה
“שבעים כוחות הנפש” [כמתואר על ידי הגר”א] תואמים את שבעים צאצאי יעקב אבינו.

דע את ליבך

שיעורי שמע להורדה
הכרת היקף כוחות הלב, ומבט ישר ומבורר על הגנוז בלב (ללא סדר עבודה מעשית) – לא הושלם לעת עתה

דע את משפחתך

שיעורי שמע להורדה
הדרכה מעשית מתוך מבט מבורר של כוחות הנפש

דע את מנוחתך

שיעורי שמע להורדה
יסודו השקטת הנפש

דע את רפואתך

שיעורי שמע להורדה
רפואת הנפש והגוף ע”י כח ההויה – נמסר ללומדי חכמת המזרח

דע את שמחתך

שיעורי שמע להורדה
אוסף שיעורים של מדרגות שונות של שמחה, עד המדרגה העליונה, שמחה מכח ההויה שבנפש

Getting to Know Your 70 Forces

שיעורי שמע להורדה
אהבת ישראל ע”י יציאה משקיעות באני השלילי וחזרה לאני הנקי שאוהב את זולתו – לא הושלם לעת עתה

שיעורי שמע להורדה
אהבת ישראל ע”י יציאה משקיעות באני השלילי וחזרה לאני הנקי שאוהב את זולתו

דע את דע את תורתך מושגים

שיעורי שמע להורדה
שלבי השגת התורה עד כח ההויה

דע את תורתך הדרכה מעשית דרכי הלימוד

שיעורי שמע להורדה
שלבי השגת התורה עד כח ההויה

דע את תורתך הדרכה מעשית דרכי מסירות נפש

שיעורי שמע להורדה
דרכי הבקיעה לעצם התורה

Print Friendly, PDF & Email