כפי שהוסבר בעבר, הספרים של סדרת “דע את”, שיצאו עד כה עם בס”ד, הם “שבילים כלליים” שאינם מותאמים באופן אינדיבידואלי לנשמה הספציפית של האדם. שיעורים אלה אינם יכולים להסביר כיצד ניתן להבין את נפשו האישית. חז”ל מסבירים, “אדם נוצר אינדיבידואל” וזה תלוי בנו לגלות את האינדיבידואליות האישית שלנו! סדרת ארבעת היסודות מורכבת מלימוד מעמיק של ארבעת היסודות, ושימוש מעשי בארבעת היסודות.

הכרה עצמית על פי דרך ‘ארבעת היסודות’ הינה הדרך להיכנס אל פנימיות הנפש. אך לא זו הדרך היחידה, וניתן להיכנס אל פנימיות הנפש בדרכים נוספות: ע”י עסק התורה בעמל ויגיעה, על ידי מסירות נפש, או על ידי לימוד פנימיות התורה (לשם כך, ניתן להיעזר בסדרת “דע את תורתך“, ובפרט בחלק “דרכי הלימוד במסירות נפש”).

אולם, גם אם מקיים האדם דרכים אלו, עליו לייחד זמן מה להכרת נפשו באופן מכוון. ומה גם שתהליך הכרת הנפש עצמו, נחשב לאופן של לימוד פנימיות התורה.”

דרכי מחשבה של ארבעת היסודות מורכב משני חלקים

Getting To Know Your Soul

א

מבוא כללי עם דוגמאות קצרות נמצאים בספר דע את נפשך- 5 שיעורי שמע

לרכוש אונליין

ב

דע את מידותך – מהות הכוחות

השיעורי דע את מידותיך | מהות הכוחות לא הקדמה. ה104 שיעורים הם מחקר מעמיק של ארבעת היסודות שנמצאו בחז”ל, למי שרוצה ללמוד את הסוגיא יותר בהרחבה.

דרכי העבודה של ארבעת היסודות מורכב משלוש חלקים

א

הכרה עצמית

סדרת ‘הכרה עצמית’ עוסקת בהכרת הנפש, שלב אחר שלב, והיא מורכבת משני חלקים: הכרת כוחות הנפש והעצמתה (14 שיעורי שמע), חלק בסיסי ושווה לכל נפש, והכרת תנועות הנפש השורשיות (48 שיעורי שמע), חלק מתקדם ואינו שווה לכל נפש.

הכרה עצמית ועבודה מעשית של העצמת הנפש בצורה מובנית, יסודית, היקפית ועקבית – זה עיקר מגמתו של ספר זה – הדרכה מעשית להכרה עצמית והעצמת הנפש. כשמו – כן הוא.
בנוסף, ספר זה הינו הפתח הראשי למערכת שלמה של דרך “ארבעת היסודות”, הכוללת מספר חלקים, שתכליתה לאפשר לאדם להתחבר לעצמו במקום בו הוא נמצא, ומשם להתקדם הלאה בבניית צורת החיים הנכונה לו – על כל המשתמע.


ג

בניין כוחות הנפש

ישנן ארבע דרכים עיקריות כיצד לעבוד על פי סדרות אלו:

א ראשית, לעסוק בהכרה עצמית, על שני חלקיה. לאחר מכן, לבנות את כוחות הנפש החיוביים. ולבסוף, לאזן את כוחות הנפש השליליים. דרך זו מתאימה בעיקר למי שחפץ לקנות את כל המהלך, מוכן לעבוד ביסודיות והדרגתיות, ויש לו סבלנות רבה. ב ראשית, לעסוק בהכרת כוחות הנפש והעצמתה. ולאחר מכן, להתמקד בכוחות היותר צריכים בנייה או איזון. (ואם רוצים להמשיך, אפשר לעסוק, בשלב הבא, בהכרת תנועות הנפש השורשיות.) דרך זו מתאימה בעיקר למי שחפץ להכיר את עצמו ברמה גבוהה ולבנות צורת חיים נכונה. ג ראשית, להתמקד בכוחות היותר צריכים בנייה או איזון. ולאחר מכן, לעסוק בהכרת כוחות הנפש והעצמתה. (ואם רוצים להמשיך, אפשר לעסוק, בשלב הבא, בהכרת תנועות הנפש השורשיות.) דרך זו מתאימה בעיקר למי שחפץ להכיר את עצמו, אך מרגיש כי ישנם כוחות בלתי בנויים או מאוזנים המעכבים אותו. ד להתמקד בכוחות היותר צריכים איזון. דרך זו מתאימה למי שחפץ לתקן את מידותיו, או מרגיש כי ישנם כוחות בלתי מאוזנים המפריעים את מהלך חייו התקין.

מכון ארבעת יסודות על מנת להפיץ תורות אלה הוקם מכון ארבעת היסודות בהנחייתו הבלעדית של הרב שליט”א. המכון עוקב אחר השקפת עולמו וכיוונו הבלעדי .של מחבר סדרת בלבבי משכן אבנה פעילויותיה יכללו פרסומים בעברית ובאנגלית, ימי עיון, תכניות הכשרה ומרכז טיפולי. פעילות המכון מוסברת ביתר פירוט בפרסום המקדים שכותרתו “הצורך בלימוד והכרת הנפש“.

ארבעת יסודות

נכתב על ידי רב שליט”א ממגוון רחב של מקורות

Print Friendly, PDF & Email