אני זוכר בערך לפני 17-18 שנה, הגיעו הימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, אני יודע שבלוח השנה, בזמן, כתוב שיש ראש השנה עוד כמה ימים, ראש השנה מתקרב בזמן, אבל בנפש, בלב אני מרגיש, כלום! אני מרגיש שאני יודע שהזמן מחייב את האדם להרגיש משהו, משהו, אבל בנפש, הכל אותו דבר, ולא רק אותו דבר אלא כמו חלל פנימי בתוך הנפש, משהו חסר בעצם החיים ואני לא מבין מה חסר, אני מנסה לבדוק מה צורת החיים שאני עושה ומה הבעיה? המשך

Print Friendly, PDF & Email