הוית האדם בכללות מורכבת משני חלקים. א. שכל. ב. מדות.

העבודה נחלקת בכללות לד’ חלקים: א. עבודה דרך המעשה – הלכה. ב. עבודה דרך מידות ג. עבודה דרך השכלה ד. עבודה לפי נטיית הטבע הנשמתי. וכל סדרה שייכת לדרך מסויימת, כמו שיתבאר להלן.

אצל רוב בנ”א אף ההשכלה היא כלי ושביל לצורך המדות. לעומתם אצל ת”ח אמיתים ישנו בנין של השכלה בעצם.
ולפיכך לרוב בנ”א נצרך [לפחות] השכלה מועטת לצורך המדות, והעיקר אצלם הוא המדות.


ראשית, דע את עצמך הוא הקדמה כללית להכרת הנפש והשקטת הנפש ויש ללמוד לפני שאר הספרים בסדרה זו. (וכן דע את מנוחתך יסודו השקטת הנפש.)

א. ללמוד את הספר מתחילתו לסופו.
ב. לעבור פרק פרק, ולסכם את הבנתי.
ג. להתחיל בחזרה על פרק ראשון, להבין, להתבונן ולהשיב אל הלב. ואזי לעשות למעשה. וכן פרק אחר פרק.
ד. כשמרגישים שמדרגה זו הפכה להיות פשוטה בנפש, ואינה חידוש, וכמעט לא מעוררת התנגדות.

 

שנית, הומלץ לעסוק בתחלה בספרי דע את נפשך ודע את הרגשותיך, שבהם נסדר בכללות כוחות הנפש באופן שאף ההשכלה בעיקר לצורך המדות. והעיקר בספרים אלו הגעה אל עולם המדות שבנפש.

 

לעומתם דע את מחשבותיך ודע את דעתך, הם בירורי המדות בשורשם באופן יסודי, אשר לאלו שנטיית נפשם בעסק המדות עצמו יוקשה יותר לעסוק בהם. על אף שזהו אינו הצורה השלמה, כי א”א לברר את המדות בשלמות אלא מתוך שורשיהם הברור בהשכלה.


כידוע

ספרו של ר’ ישראל מסלנט הוא בחינת מוסר. ספרו של הסבא מקלם נקרא חכמה ומוסר, וספרו של ר’ ירוחם נקרא דעת חכמה ומוסר. גילוי המוחין שבמדות,ושורשיהם במוחין בעצם.


ספר דע את דמיונך הוא ממוצע בין השכלה למדות. כי זו מהות המדמה ממצע בין עולם לעולם. ממצע בשורש בין נברא לבורא, אדמה לעליון. וממצע בין השכלה למדות, מדמה מלשון מדות.

 

יתר על כן דע את יחודך וכן דע את נשמתך אלו מערכות שבדרכי העבודה יותר נוטות לצד הנשמתי הפנימי שבאדם. יש להבהיר: יש עבודה דרך המעשה – הלכה. יש עבודה דרך המידות, יש עבודה דרך השכלה, ויש עבודה לפני נטיית הטבע הנשמתי. וע”ז נבנה גם מהלך דע את התבודדותך.

יתר על כן דע את הויתך, הוא מכוון לגעת בעצם ההיות של האדם, שכל השאר אינם אלא ענפים ולבושים של ההויה.


שימו לב: מומלץ וחשוב מאוד, שמלבד קריאת הספרים, עליכם לבקש לממש את השיעורים, גם אם מעט. מבלי שתפעל באופן מעשי על מה שקראת, זה פשוט “שיא רגשי”, שמרגיש מרומם, אך לא יימשך. מלבד זאת, מומלץ לדבר עם השם יתברך, בפשטות ובטבעיות, כל יום, גם אם זה רק לזמן קצר, לפי כמה אתה יכול לעשות. לגבי סקירת הספרים / שיעורים הללו, הרב ממליץ להפריש כמה דקות ביום [לבדיקה]. ביום “חופשה” תוכלו להקדיש זמן רב יותר לבחינה. זה צריך להיעשות רק על פי היכולות הנוכחיות שלך.

העיקר הוא להשיג מרחב ועומק רחב אל ספרי חכמים לדורותיהם. הרב הצהיר בנחרצות, בשום פנים ואופן אין להגביל את עצמך רק לאלה [מהספרים של הרב].

.כפי שהוסבר, הספרים של סדרת “דע את”, שיצאו עד כה עם בס”ד, הם “שבילים כלליים” שאינם מותאמים באופן אינדיבידואלי לנשמה הספציפית של האדם.

שיעורים אלה אינם יכולים להסביר כיצד ניתן להבין את נפשו האישית. חז”ל מסבירים, “אדם נוצר אינדיבידואל” וזה תלוי בנו לגלות את האינדיבידואליות האישית שלנו!

על מנת שאדם ישיג הכרה עצמית משלו והאבודה האישית המתאימה לו, פיתחנו את הסדרה של ארבעת היסודות – מלימוד מעמיק של ארבעת היסודות, ומעשייה כמעט של ארבעת היסודות.

ראה כאן לפרטים.

Print Friendly, PDF & Email