מהו התיקון המהותי למידת הכעס המתגלה באדם?

ידוע ששורשה העיקרי של מידת הכעס הוא ביסוד האש
בספר זה הרב מלמד מהו השורש הכללי של מידת הכעס
וכיצד מתגלה מידה זו בכל אחד מהיסודות בנפש האדם
מתוך בירור של המידה בכל יסוד ויסוד מתגלה לקורא דרך עבודה סדורה
להשקטה, איזון והמתקת מידת הכעס בנפשו

16 פרקים שמסביר בעומק תיקון הכעס

Print Friendly, PDF & Email