ב”ה

מנוחת הנפש היא ענין נצרך לבנין כל נפש האדם. בבית המדרש של הסבא מקלם היתה מנוחת הנפש אחת מן היסודות ואולי היסוד הגדול שעליו עמד כל עבודת האדם.

בדורנו אנו, כל צורת החיים הם בצורה של היפך חיי מנוחה. החידושים שמתחדשים בכל יום הם מטרידים גדולים מאד למנוחת הנפש. על אף שבכל דבר יש מעלות וחסרונות, אולם מצד מנוחת הנפש, חידושים אלו ברובם הגדול נוטים הרבה להביא לאי מנוחה.

חיי אבותינו היו חיי בדידות באהלי שם ועבר, ובאהלי יעקב, במקומות הרחוקים ת”ק אמה משאון העולם הגשמי. ועל ידי כן זכו לכלי של מנוחת הנפש ולבנות את נפשם בנין אמת.

ספר זה בא לקרב את בני הדור האחרון לפחות במעט, לצורת החיים של אבותינו ורבותינו. ומנסה לצייר צורת חיים של מנוחת הנפש, הן מנוחה פנימית, והן מנוחה חיצונית.

בין הנושאים שבהם עוסק הספר:

• שבת ומנוחה
• מנוחת הנפש וכח הסבל
• המנוחה בחמשת חלקי הנפש
• הגורמים להעדר מנוחת הנפש
• הדרגות השונות במנוחת הנפש
• שורש המנוחה במעמד הר סיני
• צורת החיים של בעל מנוחת הנפש
• מנוחת הנפש בבחינת מעשה, ההרגשה, והמחשבה