בית

בלבבי משכן אבנה

תורה המדברת אל לבם של היהודים

הכרת הבוראהכרת עצמו

כל מהות היהודי היא להיות קרוב לבורא ולדבוק בו

התקרבות לבורא

העולם הפנימי הוא עולם ממשי וברור יותר מהעולם המוחשי שאנו חיים בו

כניסה לעולם הפנימי

שער לסדרות אחרות

הרחב את נקודת המבטך

הכרת בוראו או הכרת עצמו
מה קודם

?

“עבודת האדם היא להכיר את עצמו ואת בוראו. אולם הכרת עצמו אינה תכלית אלא אמצעי – שביל בלבד להכרת הבורא, שהיא התכלית. אולם שביל שיש לדבוק בו. בכל כוחותיו בברור, ולא כמעבר בעלמא.
אולם איזה מהם קודם. בפשטות הכרת האדם את עצמו קודמת להכרת בוראו. אולם בדרכי העבודה יש דרך להתחיל תחילה בהכרת עצמו, ויש דרך להתחיל תחילה בהכרת הבורא. ויש פנים לכך ופנים לכך”.

דע את עצמך

הכרת עצמו

“העולם הפנימי הוא עולם קסום, עולם של עונג, עולם של חיבור. הוא לא עולם של דמיונות, הוא עולם ממשי וברור יותר מהעולם המוחשי והמוכר לנו” [דע את עצמי עמוד ע’]


ארבעת היסודות

הסדרה “דע את” הם “נתיבים כלליים” שאינם מותאמים באופן אינדיבידואלי לנפש הספציפית של האדם. על מנת שאדם ישיג הכרה עצמית משלו בנשמתם האישית ובתנועתם האישית המקבילה, פותחה סדרת ארבעת היסודותמאמרים

הרב מדבר

אני נשמה

התבודדות

אור הבעש-ט

קבצי שמע

הרב מדבר

אני נשמה

התבודדות

קבצי וידאו

הרב מדבר

אני נשמה

התבודדות

פִּי-דִי-אף

תפילה

עבודת ראש חודש

שבועות


על הרב

הרב משתמש בגישה אקלקטית המדברת לליבם של יהודים החולקים ברצון עז להתקרב לבורא

מה אחרים אומרים

גדולים תומכים בספריו של הרב. גדולים נותנים שיעורים על ספרי הרב. גדולים מתייעצים עם הרב

שיעורים שבועיים

שיעורי הרב משודרים בשירות השמע ב”קול הלשון”. בישראל 073.295.1245 בארה”ב 718.521.5231


מידה
ת.ד. 16452 ירושלים 91163
טל. 052.763.8588
פקס. 03.548.0529
info@bilvavi.net

 

עלינו
מתוחזק על ידי תלמידים
של הרב בישראל וחו”ל
© www.bilvavi.net 2019
יציר קשר

 

סרטונים מיוחדים
כולל בבקבר חוני המעגל
חיים הנשמה עם הבורא
הרב מדבר

 

 

יותר
עלינו
לידיעתך
תרגומים לאנגלית